CM K Chandrasekhar Rao visits Marri Chenna Reddy HRD Institute