ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో సీఎం శ్రీ కేసీఆర్ ప్రసంగం.